در این نمایشگاه ۶۰ شرکت دانش بنیان و فناوری بصورت مستقل شرکت کرده و ۳۰ شرکت دیگر در پاویون ها حضور داشته تا در مجموع شاهد حضور ۹۰ شرکت در هایتک اکسپو 2023 استان فارس باشیم.
نمایشگاه محصولات دانش بنیان و فناوری های نوین ایران در سه سالن سرو، مرگش و بهار با فضای مفید ۱۹۰۰ مترمربع برگزار شد و قریب به ۷۰ درصد شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه از فارس بوده و شرکت‌هایی از یزد، اصفهان، کرمان و تهران نیز حضور داشته و استقبال مناسبی صورت گرفته بود.

شرکت بصیر اندیشان بینا تدبیر با طراحی، تولید و فروش محصولات دانش بنیان موفق به تولید بیش از هزاران محصول و صرفه جویی ارزی بالغ بر یک و نیم میلیون یورو در صنعت سیستم های حفاظتی و نظارتی کشور شده است.

مهم ترین هدف این شرکت در این نمایشگاه کمک به تجاری سازی محصولات دانش بنیان می باشد.

این رویداد با شعار محوری «فناوری پیشرفته ایرانی؛مساله محور و تحول آفرین» تلاش می‌کند تا زمینه افزایش تعامل میان فعالان نوآوری کشور را فراهم نماید و با بهم رسانی طرف عرضه و تقاضای محصولات و خدمات دانش بنیان،گامی در جهت تجاری سازی فناوری پیشرفته و رفع چالش های صنایع کشور بردارد.

سایر اخبار


نمایشگاه هایتک اکسپو شیراز

javad ghanbari, نویسنده در بصیر اندیشان بینا تدبیر

در این نمایشگاه ۶۰ شرکت دانش بنیان و فناوری بصورت مستقل شرکت کرده و ۳۰ شرکت دیگر در پاویون ها حضور داشته تا در مجموع شاهد حضور ۹۰ شرکت در هایتک اکسپو 2023 استان فارس باشیم.
نمایشگاه محصولات دانش بنیان و فناوری های نوین ایران در سه سالن سرو، مرگش و بهار با فضای مفید ۱۹۰۰ مترمربع برگزار شد و قریب به ۷۰ درصد شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه از فارس بوده و شرکت‌هایی از یزد، اصفهان، کرمان و تهران نیز حضور داشته و استقبال مناسبی صورت گرفته بود.

شرکت بصیر اندیشان بینا تدبیر با طراحی، تولید و فروش محصولات دانش بنیان موفق به تولید بیش از هزاران محصول و صرفه جویی ارزی بالغ بر یک و نیم میلیون یورو در صنعت سیستم های حفاظتی و نظارتی کشور شده است.

مهم ترین هدف این شرکت در این نمایشگاه کمک به تجاری سازی محصولات دانش بنیان می باشد.

این رویداد با شعار محوری «فناوری پیشرفته ایرانی؛مساله محور و تحول آفرین» تلاش می‌کند تا زمینه افزایش تعامل میان فعالان نوآوری کشور را فراهم نماید و با بهم رسانی طرف عرضه و تقاضای محصولات و خدمات دانش بنیان،گامی در جهت تجاری سازی فناوری پیشرفته و رفع چالش های صنایع کشور بردارد.