کمی درباره بخش پشتیبانی…

 

واحد پشتیبانی مجموعه به عنوان مهم ترین نقطه ی ارتباط مجموعه با مشتریان محسوب می شود از این رو استفاده از نیروهای کارآمد و جوان در تلاش است تا به عنوان نقطه ی اتصال مجموعه با مشتریان به ایفای نقش بپردازد.
استفاده ی کارشناسان پشتیبانی از محصولات تولیدی در هنگام آموزش به عنوان اصلی ترین رکن آموزش پرسنل این واحد باعث می شود تا کارشناسان با تسلط به عملکرد محصولات علاوه بر راهنمایی مشتری به روش صحیح و اصولی ، در صورت بروز هر گونه نقص فنی در محصولات ، بتوانند به بهترین نحو ممکن مشکل پیش آمده را به واحد کنترل کیفیت گزارش کنند و روند تعمیر آن محصول را از واحد تعمیرات پیگیری کنند .
نکته ی حائز اهمیت در مورد این واحد ، علاوه بر پاسخگویی مناسب و پیگیری روند تعمیر دستگاه های ارجاعی ، انتقال نقطه نظرات و بازخوردهای مشتریان بصورت دائم و مستمر به واحد کنترل کیفیت است که موجب می شود از این واحد بعنوان کلیدی ترین نقطه ی شروع تغییرات محصولات نیز یاد شود .