با سیستم حضور غیاب بیشتر آشنا شویم…

 

سیستم حضور و غیاب شامل یک دستگاه فیزیکی و یک نرم افزار کامپیوتری می باشد که برای کنترل تردد پرسنل و محاسبه ساعت کارکرد مورد استفاده قرار می گیرد.نرم افزار حضور و غیاب دارای انواع گوناگونی می باشد ولی موضوعی که در این زمینه بسیار حائز اهمیت است رابط کاربری آسان و دقت در محاسبات با استاندارد های تعریف شده می باشد. 

یکی از ویژگی های یک نرم افزار حضور و غیاب خوب رابط کاربری آسان آن برای کاربر می باشد.

محاسبات دقیق
100%
دارای رابط کاربری جذاب و آسان
100%