گواهینامه و مجوز ها

در این بخش می توانید گواهینامه های مجموعه بصیر اندیشان را مشاهده کنید...

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

photo_2022-06-07_15-36-57

پروانه عرضه خدمات تجهیزات رادیویی

پروانه-تجهیزات-رادیویی